The University of Nottingham Health Service
NHS logo 

Freshers' week or Week One 2018

Welcome to Nottingham

Registering with a local doctor may not be top of your list when moving away from home, however, it's really important to register with a Nottingham practice in order to:

 • see a doctor urgently if you become ill
 • manage your ongoing care if you have a long term condition such as asthma
 • issue repeat prescriptions for medication

 

Health centre registration at freshers' week

 

Our GPs

General Practitioners (GPs) are the first point of contact for NHS patients. They are experts in:

 • family health
 • preventative care
 • treating people with multiple and long-term conditions

Eligibility

To be eligible for registration with the campus Health Centre, you must be:

 • registered for a minimum of three months tuition on a University course

Registration

Bring with you...

Download, print and complete the following forms before you attend a registration session:

Dates and times

Freshers' are advised to attend one of the following registration sessions during week one:

 • Monday 25 September
 • Tuesday 26 September
 • Wednesday 27 September
 • Thursday 28 September

 

UG – Monday 24 September 08:00-12:30

American and Canadian Studies, Centre for English Language Education (CELE), Humanities (excluding Philosophy)

UG – Monday 24 September 13:00-17:00 Contemporary Chinese Studies, Economics, Education (excluding CELE), Geography, Politics and International Relations, Sociology and Social Policy

UG – Tuesday 25 September 08:00-12:30 Business, Law, Pharmacy

UG – Tuesday 25 September 13:00-17:00

Faculty of Engineering – all schools and departments, Cultures, Languages and Area Studies (excluding American and Canadian Studies), English

UG – Wednesday 26 September 08:00-12:30

Faculty of Medicine and Health Sciences – all schools (including Biology and Biomedical Sciences)*

 

UG – Wednesday 26 September 13:00-17:00

Biosciences, Chemistry (including Natural Sciences), Computer Science, Mathematical Sciences, Philosophy, Physics and Astronomy, Psychology

PG – Thursday 27 September (09:00 – 16:00)

ALL POSTGRADUATE STUDENTS

About UNHS 

The University of Nottingham Health Service (UNHS) are a practice with a long history of specialising in the health needs of students at Nottingham University. We work very closely with The University of Nottingham and Nottingham Students’ Union to ensure that we continually develop our services to meet your health and academic requirements, plus those of your family and dependants.

The practice is based within Cripps Health Centre, in the middle of University Park Campus, enabling excellent access from halls of residence and other off-campus accommodation. 

Services

The services on offer include:

Please see the Clinics and services section for a complete list.

Remember...

Freshers' are advised to attend one of the registration sessions during week one.

Bring with you...

Please download, print and complete the registration form and confidential medical questionnaire before you come to register.

Find out more about how to register.  

 

Freshers week 18

Monday 24th Sept – Thurs 27th Sept – Great Hall, Trent Building.

Important information regarding registration

Please bring your completed registration forms where possible, these can be found in the welcome book given to you by the University. Also a vaccination history is helpful if you can obtain one.

You will be offered vaccinations at the point of registration. The vaccinations offered are ones that are recommended for students entering University.

Please find more information below in various languages:

MMR

Arabic - لقاح MMR

MMR آمن وفعال لقاح مركب يحمي ضد ثلاثة أمراض منفصلة - الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية) - في حقنة واحدة. دورة كاملة من تطعيم MMR يتطلب جرعتين.

الحصبة ، النكاف و الحصبة الألمانية هي الظروف شديدة العدوى التي يمكن أن يكون خطيرا، ويحتمل أن تكون قاتلة، والمضاعفات، بما في ذلك التهاب السحايا ، وتورم في الدماغ (التهاب الدماغ) والصمم.

Chinese - MMR疫苗

MMR是一种安全有效的联合疫苗保护免受三个独立的疾病 - 麻疹,腮腺炎和风疹(德国麻疹) - 在单次注射。MMR疫苗接种的全过程需要两剂。

麻疹腮腺炎风疹是会产生严重的传染性很强的条件,并可能致命的并发症,包括脑膜炎大脑(脑炎)的肿胀及耳聋。

 

Greek - εμβόλιο MMR

MMR είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό συνδυασμένο εμβόλιο που προστατεύει από τρεις διαφορετικές ασθένειες - ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (γερμανική ιλαρά) - σε μία μόνο ένεση. Η πλήρης πορεία του MMR εμβολιασμού απαιτεί δύο δόσεις.

Ιλαρά , παρωτίτιδα και ερυθρά είναι ιδιαίτερα μεταδοτική συνθήκες που μπορεί να έχει σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες, επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της μηνιγγίτιδας , οίδημα του εγκεφάλου (εγκεφαλίτιδα) και κώφωση.

 

Hindi - एमएमआर टीके

खसरा, कण्ठमाला और रूबेला (जर्मन खसरा) - - एक इंजेक्शन में एमएमआर एक सुरक्षित और प्रभावी संयुक्त टीका है कि तीन अलग-अलग बीमारियों के खिलाफ की रक्षा करता है। एमएमआर टीकाकरण का पूरा कोर्स दो खुराक की आवश्यकता है।

खसरा , कण्ठमाला का रोग और रूबेला अत्यधिक संक्रामक स्थिति है कि गंभीर हो सकता है, और घातक, जटिलताओं, सहित दिमागी बुखार , मस्तिष्क (इन्सेफेलाइटिस) की सूजन और बहरापन।

Indonesian - vaksin MMR

MMR adalah vaksin gabungan yang aman dan efektif yang melindungi terhadap tiga penyakit terpisah - campak, gondok dan rubella (campak Jerman) - dalam injeksi tunggal. Kursus penuh vaksinasi MMR membutuhkan dua dosis.

Campak , gondongan dan rubela adalah kondisi yang sangat menular yang dapat memiliki serius, dan berpotensi fatal, komplikasi, termasuk meningitis , pembengkakan otak (ensefalitis) dan tuli.

 

Korean - MMR 백신

홍역, 유행성 이하선염 및 풍진 (풍진) - - 하나의 주입에 MMR은 별도의 세 가지 질병에 대해 보호하는 안전하고 효과적인 혼합 백신이다. MMR 예방 접종의 전체 과정은 두 가지 용량을 필요로한다.

홍역 , 유행성 이하선염풍진은 포함 매우 전염성이 심각한 수 조건 및 잠재적으로 치명적인 합병증이다 수막염 , 뇌염의 부종 및 난청.

 

Malay - vaksin MMR

MMR adalah gabungan vaksin yang selamat dan berkesan yang melindungi daripada tiga penyakit yang berasingan - campak, beguk dan rubella (campak Jerman) - dalam satu suntikan sahaja. Perjalanan penuh vaksinasi MMR memerlukan dua dos.

Campak , beguk dan rubella adalah syarat-syarat yang sangat berjangkit yang boleh mempunyai serius, dan boleh membawa maut, komplikasi, termasuk meningitis , bengkak otak (encephalitis) dan pekak.

 

Punjab - ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ ਵੈਕਸੀਨ

 

ਖਸਰੇ, ਮੰਪਸ ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ (ਜਰਮਨ ਖਸਰਾ) - - ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਟੀਕਾ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਖਸਰਾ , ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ ਬਹੁਤ ਛੂਤ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ, ਰਹਿਤ, ਸਮੇਤ ਹਨ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ , ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ (ਦਿਮਾਗੀ) ਦੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬੋਲ਼ੇ.

 

 

Vietnamese - vắc-xin MMR

 

MMR là một loại vắc xin kết hợp an toàn và hiệu quả bảo vệ chống lại ba căn bệnh riêng biệt - bệnh sởi, quai bị và rubella (sởi Đức) - trong một mũi tiêm duy nhất. Quá trình đầy đủ các chủng ngừa MMR đòi hỏi hai liều.

Sởi , quai bịrubella là điều kiện lây nhiễm cao có thể có nghiêm trọng, và có khả năng gây tử vong, biến chứng, bao gồm viêm màng não , sưng não (viêm não) và điếc.

 

 

Meningitis ACWY

Arabic - لقاح التهاب السحايا ACWY

لقاحات التهاب السحايا ACWY توفر حماية ضد أربعة أنواع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب السحايا - مجموعة المكورات السحائية A، C، W و Y.

وينصح الشباب المراهقين، صانعي السادس والطلاب "أعذب" الذهاب إلى الجامعة لأول مرة الحصول على التطعيم.

 

Chinese- 脑膜炎疫苗ACWY

脑膜炎疫苗ACWY对提供四种类型的可引起脑膜炎细菌的保护 - 脑膜炎球菌A,C,W和Y.

年轻的青少年,六年级和“新鲜”的学生上大学的第一次建议有疫苗接种。

 

Greek - εμβόλιο της μηνιγγίτιδας ACWY

Τα εμβόλια μηνιγγίτιδας ACWY προσφέρει προστασία ενάντια σε τέσσερα είδη βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν μηνιγγίτιδα - μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδες Α, C, W και Υ

Οι νεαροί έφηβοι, έκτη διαμορφωτές και «φρέσκο» οι μαθητές πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για πρώτη φορά συνιστάται να έχουν τον εμβολιασμό.

 

Hindi - मेनिनजाइटिस ACWY टीका

मेनिंगोकोक्सल समूहों ए, सी, डब्ल्यू और वाई - दिमागी बुखार ACWY टीके बैक्टीरिया है कि दिमागी बुखार का कारण बन सकती के चार प्रकार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है

युवा किशोरों, छठे formers और पहली बार के लिए विश्वविद्यालय के लिए जा रहा "नवसिखुआ" छात्रों टीकाकरण के लिए सलाह दी जाती है।

Indonesian - vaksin meningitis ACWY

Vaksin meningitis ACWY menawarkan perlindungan terhadap empat jenis bakteri yang dapat menyebabkan meningitis - kelompok meningokokus A, C, W dan Y.

remaja muda, pembentuk keenam dan mahasiswa "segar" pergi ke universitas untuk pertama kalinya disarankan untuk memiliki vaksinasi.

 

Malay - vaksin Meningitis ACWY

Vaksin meningitis ACWY menawarkan perlindungan terhadap empat jenis bakteria yang boleh menyebabkan meningitis - kumpulan meningokokus A, C, W dan Y.

remaja muda, tingkatan enam dan "segar" pelajar pergi ke universiti untuk kali pertama adalah dinasihatkan untuk mempunyai vaksinasi.

 

Punjab - ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ACWY ਟੀਕਾ

ਮੈਨਿਨਜਾੲੀਟਿਸ ਗਰੁੱਪ A, C, W ਅਤੇ Y. - ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ACWY ਟੀਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਛੇਵੇ formers ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ "ਹਰਿਆ" ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰਹੇ ਹਨ.

Vietnamese - vắc-xin viêm màng não ACWY

Các vắc-xin viêm màng não ACWY cung cấp bảo vệ chống lại bốn loại vi khuẩn có thể gây viêm màng não - não mô cầu nhóm A, C, W và Y.

thanh thiếu niên trẻ, formers thứ sáu và sinh viên "tươi" đi học đại học lần đầu tiên nên có tiêm chủng.